تصویر-پولیپ-بینی
بیماری های بینی و سینوس

آیا پولیپ بینی خطرناک است؟

پولیپ  بینی  به توده های غیرسرطانی گفته می شود که در بخش های مختلفی از بینی  یا سینوس رشد می کنند. پولیپ ها در هر

عکس کم شنوایی
جراحی و درمان بیماری های گوش

درمان کم شنوایی در نوزادان

اختلالات شنوایی مانند کم شنوایی و ناشنوایی از زمره شایع ترین مشکلات مادرزادی  به شمار می رود که با علائم ظاهری همراه نیستند. اختلال شنوایی

بازسازی-زنجیره-شنوایی
جراحی و درمان بیماری های گوش

بازسازی زنجیره شنوایی گوش

محل قرار گیری گوش میانی، پشت پرده گوش است. این عضو مهم سه استخوانچه‌ چکشی، سندانی و رکابی برای تقویت صدایی که توسط گوش خارجی