021-88794999

شماره تماس مطب

شنبه تا دوشنبه: 16:00 - 20:00

ساعت کاری مطب

تهران، میدان آرژانتین، نبش الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه چهارم

آدرس مطب

بایگانی بیماری گوش

بازسازی-زنجیره-شنوایی
جراحی و درمان بیماری های گوش

بازسازی زنجیره شنوایی گوش

محل قرار گیری گوش میانی، پشت پرده گوش است. این عضو مهم سه استخوانچه‌ چکشی، سندانی و رکابی برای تقویت صدایی که توسط گوش خارجی