021-88794999

شماره تماس مطب

شنبه تا دوشنبه: 16:00 - 20:00

ساعت کاری مطب

تهران، میدان آرژانتین، نبش الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه چهارم

آدرس مطب

بایگانی کیست گوش

کلستاتوم گوش
جراحی و درمان بیماری های گوش

کلستاتوم گوش

یکی از مشکل‌ساز‌ترین بیماری‌های گوش، کلستاتوم گوش است. از گذشته تا اکنون همیشه نام عمل جراحی ، ترسی در وجود مردم ایجاد می‌کند. گاهی این